Image

Better to sleep with a sober cannibal than a drunken Christian.

“Es mejor dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho”

Herman Melville